Zahtev za obustavljanjem aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova

2018-02-21T07:47:20+00:00 18. 03. 2002.|Vesti|

Beograd, 18. mart 2002.

Savezni zavod za statistiku priprema Popis koji je trebalo da se održi 2001 godina,a odložen je za ovu godinu. Gradjani su vec dobili i Pomocni list za lica koja rade u preduzecima, ustanovama, zadrugama i organizacijama u društvenoj, privatnoj, zadružnoj, mešovitoj ili državnoj svojini. Reakcije gradjana vec na primeru Pomocnog lista ukazuju na njihovu neobaveštenost o pripremam poopisa, a u etnickim mešoviitm sredinama dolazi i do nepotrebnih uznemiravanja.

Ukazujemo Saveznoj Vladi i Saveznom zavodu za statistiku na nekoliko cinjenica koji oni nisu uvažili:

– Nedavno, 14 marta, potpisan je sporazum o buducim odnosima Srbije i Crne Gore, koji nesumnjivo namece proomene u nacinu i sadržaju rada saveznih organa, te i Vlade i Zavoda za statisktiku,

– Popis može biti organizovan samo na teritoriji centralne Srbije i Vojvodine. Ošte je poznatio da savezni organi nisu, do 14 marta, vršilii vlast na teritopriji Crne Gore, a izvesno je da bi ukoliko bi sada pokušali da sprovedu Popis to ugrozilo proces stabilizacije i uspostvaljanja novih odnosa izmedju Srbije i Crne Gore. Takodje, savezno organi ne mogu sprovesti Popis ni na Kosovu, koji je pod privremenim medjunarodnim protektoratom,

– Nisu uvažena brojna upozorenja da su medjuetnicki odnosi u samoj Srbiji delikatni i da bi svaka nedovoljno pripremnljena akcija, a Popis to jeste, izazvala nove nesporazume, tenzije i sukobe,

– Nisu uvaženei i ni upozorenja iz struke da bi Popis trebalo dobro pripremiti, kako politicki tako i strucno. To izmedju ostalog znaci i saradnju s medjunarodnim pre svega evropskim institucijama na organizavanju popisa na celoj teoritoriju bivše SRJ ali i, po mogucnosti, Bosne i Hercegovine kao i razmene podataka s Hrvatskom. To je jeidni nacin da se stekne poptuna slika u ukupni demografski i etnicki razultat poslednjih dvadeset godina od kada na teritoriji bivše Jugoslavije nije bilo regularnih popisa.

– Na samom, kraju savezni organi nemaju ovlašcenje da troše visoka sredstva na aktivnost za koju je izvesno da ne može dati pozitivne rezultate, koji bi takav trošak opravadali.