Unapređenje organizacije Foruma za etničke odnose

2018-01-29T19:07:33+00:00 02. 02. 2017.|Vesti|

Na osnovu odluka o izmenama i dopunama Statuta Foruma kao i odluka o imenovanjima donetih na Skupštini Foruma, od 28 novembra 2016 godine, i Upravnog odbora, od 2 februara 2017, usvojene su izmene u organizaciji Foruma i nadležnostima Upravnog odbora.

U skladu sa ovim promenama, 2.februara 2017 godine, izvršena je primopredaja ovlašćenja zakonska zastupnika Foruma između Nenada Đurđević, koordinatora Foruma i dr. Dušana Janjića, predsednika Upravnog odbora Foruma.

Za izvršnog direktora Foruma imenovana je Mila Tolstoj.