Predstavljanje principa politika integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji – II deo

Forum za etničke odnose započeo je rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina u Republici Srbiji sa motivom da javnosti i Vladi Republike Srbije predloži politike za stvaranje okvira koji će obezbediti viši stepen integracije manjina, kao i […]

2018-02-21T07:32:23+00:00 31. 03. 2015.|multimedija|

Predstavljanje principa politika integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji-

Forum za etničke odnose započeo je rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina u Republici Srbiji sa motivom da javnosti i Vladi Republike Srbije predloži politike za stvaranje okvira koji će obezbediti viši stepen integracije manjina, kao i […]

2018-02-21T07:35:01+00:00 30. 03. 2015.|multimedija|