Predstavljena publikacija „Izazovi manjinske politike u bilateralnoj i regionalnoj saradnji„

2018-05-22T09:59:56+00:00 09. 05. 2018.|Etničke manjine, Vesti|

Forum za etničke odnose, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo – Srbija objavio je publikaciju pod nazivom „Izazovi manjinske politike u bilateralnoj i regionalnoj saradnji“.

Publikacija ima za cilj da ukaže na osnovne elemente i osnovne procese koji imaju uticaja na ostvarivanje proaktivne integrativne manjiske politike Republike Srbije, kao i da ukaže na mogućnosti unapređenja zaštite prava i integracije nacionalnih manjina, a time i odnosa sa susedima u bilateralnoj i regionalnoj saradnji , kao i u procesu integracija u Evropsku Uniju.

Posebna pažnja posvećena je međuuticaju interesa država , kako „matične države“ tako i države u kojoj žive pripadnici date nacionalne manjine s jedne strane , i interese nacija i nacionalnih manjina ( etniciteta) sa druge strane.

Publikacija je rezultat rada tima stručnjaka Foruma za etničke odnose na ostvarivanju projekta „Integrativne politike i položaj nacionalnih manjina“. Cilj tog projekata je bio da doprinese uspešnijoj i efikasnijoj primeni Akcionog plana Republike Srbije za osnaživanje položaja nacionalnih manjina, kao i da unapredi odnose između Republike Srbije i susednih zemalja, jačajući time proces integracije Srbije u Evropsku uniju.

Tim stručnjaka činili su dr Zoran Milivojević ( rukovodilac tima stručnjaka ), dr Dušan Janjić ( rukovodilac projekta ), Darko Baštovanović, Aleksandar Dimitrov, dr Duško Lopandić, dr Dragomir Radenković i dr Siniša Tatalović ; stručni konsultant izdanja je dr Stefano Bianchini; urednike analize je Nenad Đurđević, a asistentkinja sturčnog tima je mr Verka Jovanović.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnici Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije, zatim, predstavnici državnih organa Republike Srbije i AP Vojvodine, predstavnici nezavisnih institucija, civilnog društva, eksperti i predstavnici ambasada susednih zemalja članica EU.