Predstavljen četvrti izveštaj o Monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu

2018-03-31T22:13:42+00:00 30. 03. 2018.|unutrašnji dijalog, Vesti|

Forum za etničke odnose u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo predstavio je Četvrti izveštaj o Monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Izveštaj, koji obuhvata period od 16. februara do 15.marta 2018.godine, predstavljen je u Medija Centru u Beogradu.

U tom periodu, kako je pokazao monitoring ,unutrašnji dijalog je zbog izborne borbe za vlast u Beogradu, došao u drugi plan. Međutim, po oceni predstavnika vlasti unutrašnji dijalog je ušao u završnu fazu. I pored nedostatka, važno je to da je insititucionalizovani dijalog, tokom ovog izveštajnog perioda, preseljen na Kosovo.Najznačajniji i najsadržajniji okrugli sto održan je u Lapljem Selu, koji je rezultat sastanka delegacije SNF sa Aleksandrom Vučić, 30. januara 2018. godine, u Beogradu. Ovo je bilo i prvo javno sučeljavanje stavova aktuelne vlasti sa neistomišljenicima.

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić naveo je da je korist od insitucionalizovanog unutrašnjeg dijaloga za formulisanje poltiičke platforme koja bi vodila Srbiju ka EU je mala i problematična. Iz ovog može da se zaključi da je vreme da inicijator unutrašnjeg dijaloga i neposredni pokrovitelj institucionalnizovanog unutrašnjeg dijalog predsednik Srbije Vučić izgradi i aktivira exist strategy.

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenjuje i da je došlo vreme  da se pokretač inicijative osloni samo na rezultate insitucionalizovanog dijaloga onda se ne može očekivati da to bude značajan iskorak prema stvarnosti i do sadašnje politike. Međutim, inicijativa je sebi postavila i sledeća dva cilja: suočavanje sa stvarnošću i dolaženje do održivog rešenja. Za ostvarivanje ovih ciljeva biće potrebno da pokretač inicijative predsednik Srbije Vučić uzme u obzir celinu unutrašnjeg dijaloga kao i mnoga znanja i iskustva koja nisu iskazana u dosadašnjem toku unutrašnjeg dijaloga.

Janjić posebno ukazuje da je u ovom periodu opcija razgraničenja bila opcija koja je daleko najviše bila razmatrana. „ U odnosu na prethodne izveštajne periode u ovom izveštajnom periodu je došlo do povećanog izjašavanja za i protiv ove ideje. To je prouzrokovano time da je u javnosti, domaćoj i inostranoj, stvoreno uverenje “da se nešto valja iza brda”, da iza podrgrevanja ove priče stoje politička vođstva Albanca kao i političko vođstvo Srbije.„ , rekao je direktor Foruma.

Minotorig je pokazao i da je u ovom izveštajnom periodu prvi put u javnost temeljno razmatrano pitanje pravno obavezujućeg sporazuma, koje je inače otvorio sam predsednik Srbije Vučić tri meseca ranije. Izvesno je da je oživljavanju interesa za ovu temu rezultat oživljavanja interesa Srbije za EU između ostalog i zbog toga što je Stretegija proširenja EU na Zapadni Balkan, početkom februra 2018. godine, podstakla i promenu javnog diskursa koji se ogleda u učestalom pozivanju na kompromis i perspektivu članstva Srbije u EU. Međutim, u raspravama unutar unutrašnjeg dijaloga ispoljeno je i snažno nepoverenje u EU.

Janjić naglašava da je u ovom periodu ZSO korišćen kao crvena linija , od strane srpskih predstavnika. Navodi i da je tako stvorena situacija dvostrukog smaoproglašenja , s jedne strane nezavisnosti s druge strane ZSO.  Janjić podseća i da se sada Zajednica srpskih opština dovodi u vezu sa razgraničenjem. On smatra i da je važno da se sada vidi kakve su opcije.

Kada je reč o hapšenju Marka Đurića, Janjić navodi da je reč o prekomernoj upotrebi sile u okviru jedne propagandne policijske akcije. „Taj događaj je poruka Srbije gde Priština kaže mi imamo kontorlu nad teritorijom“, kaže Janjić. Za Prištinu je važno da preispitaju tu akciju, ali i da kazne eventualno one koji su prekršili ovlašćenja. Janjić ocenjuje i da je sukob na severu kontrolisani sukob .

Tatjana Vehovec iz organizacije „Libra“ rekla je da te ta organizacija ponašanje na društevnim mrežama posmatrala kroz hapšenje Marka Đurića. Navodi da je samo u 24 sata na tu vest bilo 36 hiljada komentara, kao i da je to hapšenje izazvalo negativne emocije , i to 79 posto. Ističe da se najviše govorio o obmani, ali i da je svaki peti učesnik u raspravi na društvenim mrežama bio spreman za rat.