Okrugli sto na temu Bilateralni odnosi Srbije i Bugarske: manjinska politika i evropske integracije

2018-03-31T22:19:13+00:00 01. 06. 2016.|Etničke manjine, Okrugli stolovi, Vesti|

Forum za etničke odnose organizovao je u niškom medija i reform centru okrugli sto na temu „Bilateralni odnosi Srbije i Bugarske: manjinska politika i evropske integracije.“ Na dnevnom redu bila su važna pitanjima za srpsko-bugarske odnose u koja pre svega spadaju položaj bugarske nacionalne manjine u Srbiji, prekogranična saradnja dve zemlje, kao i perspektivama evropskih integracija Srbije.
Učesnici okruglog stola, među kojima su bili predstavnici bugarske nacionalne manjine u Srbiji, predstavnici Ambasade Republike Bugarske u Beogradu, predstavnici konzulata Republike Bugarske u Nišu, kao i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, konstatovali su da srpski zakoni omogućavaju dobru saradnju Srbije i Bugarske, ali da problem predstavlja slaba primena tih zakona u praksi. Kao primer navedeni su zakoni iz oblasti informisanja i obrazovanja, ali je apostrofirana i dobra volja da se identifiovani problemi rešavaju zajedničkim naporima dve zemlje i dva naroda.
Učesnici okruglog stola imali su priliku i da čuju više načina na koji predstavnici bugarske nacionalne manjine u Srbiji sagledavaju veličinu i važnost različitih problema. Dok su jedni naglasak stavili na lošu ekonomsku situaciju na jugu Srbije, drugi su insistirali na važnosti štampanja udžbenika na bugarskom jeziku, kao i da se nastavni program prilagodi deci bugarskog porekla. Inicirano je formiranje grupe nezavisnih eksperata koji bi nadgledali sprovođenje Poglavlja 23, naročito u delu poštovanja prava nacionalnih manjina. Predloženo je i da se, u cilju poboljšanja već dobrih odnosa, pokrene inicijativa zajedničkog obeležavanja važnih datuma iz prošlosti kako bi se istorijski sukobi prevazišli i stvorio povod za otvoreni dijalog.
Ovo je prvi od četiri okrugla stola koje Forum za etničke odnose organizuje uz podršku Ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Beogradu i Fondacije za otvoreno društvo a u okviru projekta “Manjinska politika i evropske integracije – uloga bilateralnih odnosa”. Na skupu u Beogradu 11. juna će se razgovarati o odnosima sa Rumunijom, 18. juna će odnosi sa Hrvatskom biti na dnevnom redu, a nedelju dana kasnije odnosi Srbije i Mađarske biće glavna tema. Ideja je da se ovakvim skupovima utvrdi stepen bilateralnih odnosa između Srbije i pomenutih zemalja, kao i da se sagledaju potencijali prekogranične saradnje i razvoja ekonomskih odnosa, a da se pritom naglasak stavi na važnost nacionalnih manjina kao ključnih karika za unapređivanje međudržavnih odnosa.