Obuke nove generacije istraživača i studenata u oblasti međuetničkih odnosa

2018-03-31T22:25:54+00:00 01. 05. 2013.|Etničke manjine, Vesti|

PROJEKAT U TOKU – EDUKACIJA

Forum za etničke odnose, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, sprovodi projekat Obuke nove generacije istraživača i studenata u oblasti međuetničkih odnosa. Projekat se realizuje u Beogradu u periodu od 1. decembra 2012. godine do 31. avgusta 2013. godine. U tom periodu tri mlada istraživača će biti angažovana kao ispomoć Foruma za etničke odnose i učestvovaće u posmatranju pregovora između beograda i Prištine.

Cilj ovog projekta je da, prevashodno, kroz praćenje procesa pregovora između Beograda i Prištine, mladi istraživači budu osposobljeni da razumeju, prate i analiziraju etničke odnosa, upoznaju sa načinima upravljanja konfliktima, da spoznaju kontekst u kome se pregovori dešavaju i uzroke nastanka krize u bivšoj Jugoslaviji kao i posledice raspada zemlje, sa posebnim osvrtom na situaciju u Srbiji i na Kosovu. Mladi istraživači će u pripremnoj fazi proći kroz seriju predavanja koja će imati za cilj da im pruže dobar uvid u situaciju na terenu, kontekst u kome je nastajao i razvijao se srpsko-albanski konflikt, upoznaće se sa studijama slučaja upravljanja konflikta i post-kofliktnoj izgradnji Sandžaka i juga Srbije. Predavači koji će raditi sa mladim istraživačima biće profesori Univerziteta u Beogradu, stručnjaci iz civilnog sektora koji su radili ili rade na unapređenju međuetničkih odnosa, kao i državni funkcioner koji rade ili su radili u institucijama ćija je nadležnost kreiran je i sprovođenje politika prema jugu Srbije i Sandžaku.

Paralelno sa pohađanjem predavanja mladi istraživači će učestvovati u prikupljanju dokumenata, praćenju medija i raditi kao podrška posmatračkom timu. Na kraju projektne aktivnosti, mladi istraživači Foruma otputovaće na Kosovo gde će obići Mitrovicu, Gračanicu, Prištinu i Štrpce i kroz susret sa lokalnim predstavnicima, predstavnicima kosovskih institucija i nevladinim aktivistima moći da se upoznaju sa situacijom na terenu. Takođe, tokom boravka u Prištini planirano je organizovanje susreta studenata Američkog univerziteta na Kosovu (AUK).

Drugi cilj projekta je saradnja Foruma za etničke odnose i Saveta za inluzivno upravljanje (CIG) da kroz saradnju mladih istraživača sa studentima-postdiplomcima američkog Univerziteta Arkadija koji će provesti pet dana u Beogradu omoguće međusobno upoznavanje američkih i srpskih studenata, razmenu mišljenja o temama globalne politike, situacije na Balkanu i konflikta na Kosovu. Profesori Beogradskog univerziteta i istraživači Foruma za etničke će održati predavanja američkim i srpskim mladim kolagama. Kurs, koji će američki studenti pohađati tokom boravka u Beogradu, pružiće američkim studentima mogućnost da se upoznaju sa osnovnim konceptima post-konfliktnog upravljanja i stvaranja država.

Pored teoretskog dela, američki studenti će zajednički istraživati srpsko-albanski konflikt na Kosovu, uzroke konflikta, njegovu istoriju i posledice, ulogu međunarodnu zajednice u rešavanju konflikta, stvaranje institucija nakon rata, kao i mogućnostima međusobnog pomirenja Srba i Albanaca. Posebna pažnja će biti posvećena situaciji Srba na Kosovu i njihovoj budućnosti. Mladi istraživači foruma za etničke odnose će biti domačini svojim kolegama sa Univerziteta Arkadija i zajedno sa njima će učestvovati u diskisijama i na predavanjima tokom boravka američkih kolega u Beogradu. Američki studenti će posetiti Kosovo kako bi se upoznali sa situacijom na terenu, a nakon putovanja i predavanja, oni će imati obavezu da napišu političke preporuke za poboljšanje situacije Srba na Kosovu.

Projektni tim: Nenad Đurđević – koordinator projekta; Mladen Antonijević Priljeva – mentor na projektu; Dušan Janjić – sutručni saradnik.