Kosovo 2017-12-25T14:32:48+00:00

Forum za etničke odnose jedina je organizacija u kojoj od osnivanja i u ratu i u miru učestvuju saradnici sa Kosova.

Forum za etničke odnose objavljivao je prva saopštenja o dešavanjima na Kosovu, bio je medijator civilnog društva i na Kosovu i u Srbiji.

Forum za etničke odnose sproveo je mnoga istraživanja, okrugle stolove, borio se za prava Albanaca i Srba, uvek na delu pokazao solidarnost, apelovao i učestvovao u akcijama kako bi se nedužni ljudi našli na slobodi.