Gošća Foruma gospođa Vlora Citaku je održala predavanje na temu: Integracija u Evropsku uniju i proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova

2018-02-23T13:32:33+00:00 21. 06. 2013.|Vesti|

Stručno predavanje, 21. Jun 2013, Beograd

Imajući u vidu ulogu i važnost normalizacije odnosa Prištine i Beograda u procesu priključivanja Evropskoj uniji, Forum za etničke odnose je organizovao predavanje na temu Integracija u Evropsku uniju i proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Predavači su bili gospođa Vlora Čitaku i dr. Dušan Janjić, koji su na osnovu svojih profesionalnih, ali i ličnih iskustava govorili o nekim od najvažnijih društveno-političkih aspekata u pomenutim procesima. Predavanje je imalo za cilj da pokrene diskusiju o Briselskom sporazumu, evropskim integracijama, regionalnoj stabilnosti, ali i da pokaže nedvosmislenu opredeljenost za dalju saradnju i razgovore između Beograda i Prištine.

Proces normalizacije je, prema gospođi Vlori Čitaku, veoma komplikovan i zahteva strpljenje i ulaganje, ali je isto tako važan i neophodan. Implementacija pregovora je ključna za uspeh, a ona pre svega uključuje transparentnost u odnosima, otvorenost prema građanima, i međusobnu podršku Beograda i Prištine na putu ka Evropskoj uniji. Pored toga, veoma je važno rešiti konkretne probleme sa kojima se građani svakodnevno susreću kao što su nezaposlenost, pozivni telefonski broj, dobijanje dokumenata i slično. Od velike važnosti je, prema gospođi Čitaku, i uspostavljanje principa jednakosti i zaboravljanje etničke, verske i svake druge netrpeljivosti koja postoji u našim društvima. Ipak, ona je sebe definisala kao optimistu i smatra da je napredak u odnosima više nego dobar kao i to da je otvorenost Evropske unije ka Beogradu i Prištini sve jasnija.

dr. Dušan Janjić naglašava da je sada trenutak kada treba da, vođeni sopstvenim iskustvima, sve greške i minuse iz prošlosti preokrenemo i iskoristimo za dobrobit društva u kome živimo. Ne treba da se fokusiramo na različitosti koje među nama postoje, već da pronađemo sličnosti i da na osnovu njih zajedno gradimo svoje identitete u procesu okretanja ka Evropskoj uniji. Dušan Janjić je dodao da izazov ne predstavlja sam sporazum već njegova primena, gde će se uspešnost pre svega manifestovati u dva vida – regionalna saradnja i lokalni izbori. Iako je Evropska unija cilj kome se teži, ne treba zaboraviti da je za stabilnost i prosperitet zemlje potrebna razvijena regionalna ekonomska saradnja. Sa druge strane, izbori ukazuju na spremnost građana da se uključe u društvo i da učestvuju u izboru svojih predstavnika koji će sprovođenjem politika doprineti boljem životu građana i učvršćivanju svog položaja na Kosovu.

Po završetku predavanja usledila su pitanja i komentari ostalih učesnika skupa. Diskutovalo se o ulozi medija, uslovima za priključivanje Evropskoj Uniji, ali i rodnim ulogama u politici, ulozi nevladinih organizacija u društvu i slično. Na predavanju su prisustvovali predstavnici civilnog sektora, međunarodnih ogranizacija, ambasadori, kao i veliki broj medija iz regiona.

Forum za etničke odnose smatra da velika posećenost skupu ukazuje na jasnu potrebu za još većom saradnjom i dijalogom između predstavnika Beograda i Prištine na različitim nivoima – društvenom, političkom, obrazovnom, kulturnom.