Godinu dana posle : Nekoliko pouka o terorizmu i ljudskim pravima

2018-02-21T07:45:48+00:00 11. 09. 2002.|Vesti|

Beograd, 11. septembar 2002.

Zlocini pocinjeni, 11. septembra 2001. godine u New Yorku i Washingtonu DC, SAD odneli su na hiljade nevinih života i postavili su citavom demokratskom svetu pitanje zajednicke odgovornosti u suzbijanju teroristickog delovanja, širom sveta, pa i na Balkanu.

U podsecanju na žrtave teroristickog napada od 11. septembra 2001. godine i domete antiteroristicke borbe ukazujemo na neraskidivu povezanost uspešnog suzbijanja teorizma i poštovanja ljudskih prava i unapredjivanja uslova u kojima ljudi žive. Izjava se oslanja na nalaze regionalnog istraživanja na temu Terorizam i oragnizovani kriminal kao izazov bezbvednosti Zapadnog Balakana, koje je Forum ostvario, uz pomoc, Rokfeler Braca Fonda iz New York-a.

– Zapadni Balkan, posebno Hrvatska, Bosna, Srbija, Crna Gora i Kosovo je prošao kroz oružane sukobe, koji su potvrdili postojanje direktne veze izmedju politickog ekstremizma, nasilja i terorizma, naravno i oragnizovanog kriminala. Država ili paradržavne institucije, koje vode politicari opsednutim nacionalistilckim, ideolškim ili verskim ekstermizmom, ne ustežu se da koriste teroritsticke metode za ostvarivanje svojih ciljeva. S toga je važno da se podseti: Terorizomom se ne dobija borba protiv terorizma! Neophodna je da gradjani borbu protiv terorizma, svih oblika nasilja i kriminala prepoznaju kao borbu za ostvarivanje njihovih prava, za širenje prostora gradjanske slobode.

Od 11. septembra 2001. godine, jasno je da je suocavanje sa terorizmom i organizovanim kriminalom samo iz nacionalnog okvira, iz okvira jedne države nedolotvorno. Nužna je šira unutarnacionalna ali i medjunarodna sradnja oko egzistencijalnih pitanja života, slobode, razvoja, bezbednosti i sigurnosti ljudi. Neophodan je nastavku neposrednog politickog i vojnog prisustva prisustva medjunarodne zajednice u ocuvanji i izgradnji mira kako bi se suzio prostor za smrtonosno nasilja na Zapadnom Balkanu ili nasilje koje bi poticalo sa Balkana Na politicarima, poslovnim ljudima i intelektualcima našeg regiona je da iskoriste ovu veliku šansu, da zajednickim umecem i snagama, rešavaju zajednicke probleme, te da uklone granice za protok ljudi, roba, novca i ideja, a izgrade neprolazne zidove za teroriste i organizovani kriminal. S toga, ukazujemo na potrebu javne nacionalne i regionalne kampanje za podizanje svesti javnosti o znacaju suzbijanja uzroka i politickih nosilaca esktremizma i terorizma, uz istovremeno poštovanje i jacanje ljudskih prava i sloboda. A Forum ce nastaviti da ucestvuje u svim onim projektima koji ce, nadamo se, vec 2003. godine, dovesti do uspostavljanja Kluba zajednicke odgvornosti na Zapadnom Balkanu.

– Srbiji i Zapadnom Balkanu potreban je prelazak u normalno stanje, u stanje bez oružanih sukoba i velikih ekonomskih, socijalnih i politickih potresa. To zahteva izgradnbju institucija i demokratizaciju.

• Glavni izvor i hrana nestabilnosti i ekstremnih oblika upotrebe nasilja, kao što su terorizam i organizovani kriminal, jeste teška ekonomska i socijalna situacija. Medjuitm, posebnu brigu izzaiva duboka kriza institucija i odnosa u politickom vodjstvu Srbije. Politicka rukovodstva u Srbiji su unutar sebe razmvljena i sukobljena, a široka vladajuca koalicija je sastavljena od partnera koji imaju vrlo malo zajednickih interesa. Srbijom ce, još izvesan broj godina, morati da vladaju koalicije iz nužde. S toga isticemo da je odgovornost demokartski orijentaisanih politickih vodja Srbije, da svojim politickim i državnickim delovanjem dokažu da su shvatili da koalicije zasnovane na medjusobnom uslovljavanju vode sveopštem gubitku. A da je sradanja s ekstremistima uvod u državnu i ljudsku katastrofu. Istovremeno, pozivamo sve demokartske politicare, aktiviste sindikata i nevladinih organizacija da pristupimo uspostvaljanju Koalicije demokratskog dogovora, koaliciji za nastavak reformi i suzbijanje ekstremizma. Samo ozbiljnom rekonstrukcijom svih nivoa vlasti, pocevši od Vlade Srbije i njenih agencija, a uvodjenjem u njih novih ljudi od ljudskog i politickog integriteta i znanja potvrdjenog u zemlji i u inostranstvu, doci ce se do institucija, koje mogu da deluju i kad su zaoštreni politicki sukobi, koje su u stanju da kontrolišu sistem bezbednosti, ali i tokove ekonomije i politickog odlucivanja. Pred Srbijom su odlucujuce dve godine! U naredne dve godine ce se raspodela politicke, socijalne i ekonomske uvesti u institucionalne tokove ili ce se Srbijom raširiti kriminal, nasilje i terorizam, a Srbija, ponovo, postati faktor nestabilnosti i nasilja u Regionu. Izbor i odgovornost su pred nama.

Pozdravljamo prve korake vlasti nacinjene u rešavanju krize na jugu Srbije, u reformama zakonodavastva i delovanja policije u obracunu s organizovanim kriminalom itd., ali ukazujemo je da se, još uvek, na terorizam sopstvene etnicke ili politicke grupe gleda kao na nešto što je, u osnovi, opravdano ili korisno, a da se zahtevi drugih iskljucivo vide kao kriminal ili kao terorizam. U takvim okonnostima nema efikasne borbe za vladavinu prava, a protiv terorizma i kriminala i u slucajevima teorizma. S toga, naglašavamo potrebu nastavka rada na podizanju stepena efikasnosti delovanja institucija i pravila borbe protiv teorizma i kriminala, ukljucujuci policijske i vojne snage. Pozivamo Minstra policije i Vladu Srbije da, kao mehanizam kontrole da se efiksnost rada u ovoj oblasti ne bi pretovirala u državno nasilje, samovolju poliitcara i kršenje ljudskih prava, uspostave nezavisni Savet za kontrolu poštovanja ljudskih prava u delovanju policije Srbije. Neophodno je i da se podrvgnu potpunoj javnoj kontroli, lustraciji, krivicnoj i drugoj odgovornosti svi oni koji su svojim aktivnim delovanjem ili propuštanjem da deluju omogucili stavljanje politicara i državnih institucija u zaštitu kriminala i oružanog nasilja. Pozivamo gardjane Srbije, da u svom odlucivanja o tome ko ce ubuduce voditi Srbiju, imaju na umu potrebu da sebe, svoje porodice, dostojanstvo i imovinu zaštite od kriminala i nasilja. Glasacko ne korumpiranim i ekstremistima najbolji je instrument zaštite naših prava i sloboda.