Eksperti Foruma o Monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu ( VIDEO )

Kakvi su dosadašnji efekti Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu? Šta pokazuje monitoring, koji sprovodi Forum za etničke odnose, čiji prošireni tim analizira tok dijaloga i ostvarivanje njegovih ciljeva – postizanje širokog konsenzusa oko ostvarivanja interesa Srbije i srpske zajednice na Kosovu? […]

2018-03-11T21:16:41+00:00 29. 01. 2018.|multimedija, Vesti|

Predstavljanje principa politika integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji – II deo

Forum za etničke odnose započeo je rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina u Republici Srbiji sa motivom da javnosti i Vladi Republike Srbije predloži politike za stvaranje okvira koji će obezbediti viši stepen integracije manjina, kao i […]

2018-02-21T07:32:23+00:00 31. 03. 2015.|multimedija|

Predstavljanje principa politika integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji-

Forum za etničke odnose započeo je rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina u Republici Srbiji sa motivom da javnosti i Vladi Republike Srbije predloži politike za stvaranje okvira koji će obezbediti viši stepen integracije manjina, kao i […]

2018-02-21T07:35:01+00:00 30. 03. 2015.|multimedija|