Apel za zaustavljanje haosa, zaštitu ljudskih prava i uspostavljanje vladavine prava i demokratskih institucija na Kosovu

2018-02-21T07:51:21+00:00 09. 08. 1999.|Vesti|

Beograd, 09. avgust 1999.

Na Kosovu, danas, produbljava se nesigurnost, mržnja i pravi socijalni i politicki haos. Desetogodišnju politiku dominacije, kršenja prava, nasilja, progona, ubistva i razaranja domova i naselja Albanaca, koju je vodio režim Slobodana Miloševica, radikalni albanski ekstremisti nastoje da zamene nasiljem, progonima, ubistvima pripadnika srpske i drugih nealbanskih zajednica. Cilj ovih politika je stvaranje od Kosova etnicki ciste teritorije. Nastavak takve politike i ostvarivanje cilja ekstremnih albanskih vodja bio bi krah važecih normi zaštite ljudskih prava, zaštite manjinskih zajednica kao i principa medjunarodnog posredovanja u rešavanju konflikata. Time bi se destabilizovao i region, a pre svih Makedonija. U ime principa ljudskog dostojnstva, mira, demokratije, ljudskih prava, razvoja i regionalne stabilnosti, to se nesme dozvoliti ! S toga pozivamo :

– Pre svih, vodje albanske zajednice da zaustave moralno i politicko posrtanje pojedinih njihovih sunarodnjaka i da se izbore za poštovanje osnovnih moralnih i politickih principa savremenog društva kao i da aktivno i iskreno saradjuju s predstavnicima medjunarodne zajednice na uspostavljanju reda, mira, sigurnosti kao i u izgradnji institucija zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokratske samouprave Kosova. Podsecamo ih da je njihova dužnost da se drže i starog albanskog principa da zaštite svog nevinog suseda od terora i kolektivne odmazde. S toga apelujemo na gradjanke i gradjane Albance, na najuglednije predstavnike uglednih albanskih porodica, na najuticajnije demokratske politicare, intelektualce i aktiviste nevladinih organizacija da se javno oglase osudom nasilja, pljacki i drugih oblika zastrašivanja i zlostavljanja koje se, ovih dana, vrše nad njihovim sugradjankama i sugradjanima, Srbima i drugima, a navodno u ime albanske zajednice ;

– Podsecamo Vlasti Srbije i SR Jugoslavije da je njihova odgovornost za sadašnje stanje na Kosovu, kao i u citavoj zemlji, ogromna kao i da su prihvatili obavezu da saradjaju sa predstavnicima medjunardone zajednice na ostvarivanju rezolucije SB UN 1244. Srbima i drugim gradanima Kosova potrebna je konkretna podrška u rešavanju teških životnih : humanitarnih, radnih, socijalnih i drugih problema. Obaveza je vlasti, a i opozicije da u uskostranackim zaslepljenostima i sukobljenostima ne zloupotrebljavaju i neuvecavaju pitanju ljudi na Kosovu. Obaveza je vlasti da saradjuju i s narodnim i crkvenim licnosti koje su ostale da žive na Kosovu i da podrže njihov rad na zaštiti interesa, prava i sloboda Srba i drugih gradjana Kosova. U interesu je Srbije, Srba, a i svih gradjana SR Jugoslavije i Kosova kao i citavog regiona, da vlasti Srbije i SR Jugoslavije grade mostova saradnje sa KFOR i privremenom civilnim vlastima. S toga zahtevamo da se zaustavi ovih dana oživljena kampanja podstrekivanja na sukobljavanje, jednostranog osudjivanja KFOR – a i zveckanja oružjem. Umesto besmislenog i opasnog sukobljavanja s medjunarodnom zajednicom i Albancima, vlast je obavezna da traži puteve saradnje. Prvi korak u pravcu smirivanja stanja na Kosovu i pvratka poverenja terbalo da bude amnestija za albanske politicke zatvorenike koji se nalaze u zatvorima u Srbiji. Takodje, odgovornost za ratne zlocine ma ko da ih je ucinio put je prestanka straha, nasilja i nesigurnosti. Zato je i obaveza vlasti i svih da saradjuju s Haškim tribunalom, a obaveza je Suda da istraži i zlocine koji su ucinili Albanci ;

• Krajnje je vreme da se aktivnosti medjunarodne zajednice na uspostavljanju vladvine prava, demokratskih institucija i stabilizaciji mira na Kosovu osnaže i ucine efikasnijim. S toga pozivamo OEBS da se aktivno ukljuci u politicke aktivnosti na Kosovu. Takodje, potrebno je da se inicira proces ukljucivanja Srbije i Crne Gore u OEBS. Prvi korak u tom pravcu je uspostavljanje kancelarija u Beogradu i Podgorici .

• Pozivamo predstavnike UN i drugih medjunarodnih vladnih i nevladinih oranizacija koje deluju na Kosovu da se otvore i za saradnju s nevladinim organizacijama iz Srbije koje mogu i žele da pomognu u rešavanju problema Kosova. Aktivna i stvarna podrška uspostavljanju Gradjanske kuce Priština, koju je inicirala Jugoslovenske akcije 56 nevladnih organizacija i UGS “ Nezavisnost ” mogla bi da bude znacajan korak u tom pravcu.

Za Forum za etnicke odnose
Direktor
Dr Dušan Janjic

Za Forum za održivu zajednicu i razvoj
Predsednik
Dr Snežana Pejicic – Tarle

Za Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava
Predsednik
Biljana Kovacevic – Vuco