Unutrašnji dijalog 2018-03-12T13:33:21+00:00

Autor: Forum za etničke odnose

Opis:
TREĆI IZVEŠTAJ O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU (1. novembar 2017 – 15. januar 2018.)

Autor: Forum za etničke odnose

Opis:
REZIME TREĆEG IZVEŠTAJA O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU (1. novembar 2017 – 15. januar 2018.)

Autor: Forum za etničke odnose

Opis:

Drugi Izveštaj o monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu

Autor: Forum za etničke odnose

Opis:
REZIME DRUGOG IZVEŠTAJA O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU (1. novembar 2017 – 15. januar 2018)

Autor: Forum za etničke odnose

Opis:
PRVI IZVEŠTAJ O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU (24. jul – 31. oktobar 2017)
Beograd, 25. decembar 2017.

Autor: Forum za etničke odnose

Opis:
REZIME PRVOG IZVEŠTAJA O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU (24. jul – 31. oktobar 2017)