Unutrašnji dijalog 2018-05-25T11:45:49+00:00

Izveštaji

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi PDF

Opis:

Završni prikaz monitoringa unutrašnjeg dijaloga o Kosovu

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi PDF

Opis:

Rezime – Peti izveštaj o monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi PDF

Opis:

Peti izveštaj o monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi PDF

Opis:
ČETVRTI IZVEŠTAJ O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU (1. novembar 2017 – 15. januar 2018.)

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi PDF

Opis:
TREĆI IZVEŠTAJ O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU (1. novembar 2017 – 15. januar 2018.)

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi REZIME

Opis:
REZIME TREĆEG IZVEŠTAJA O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU (1. novembar 2017 – 15. januar 2018.)

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi PDF

Opis:
DRUGI IZVEŠTAJ O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi REZIME

Opis:
REZIME DRUGOG IZVEŠTAJA O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU (1. novembar 2017 – 15. januar 2018)

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi PDF

Opis:
PRVI IZVEŠTAJ O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU
(24. jul – 31. oktobar 2017)
Beograd, 25. decembar 2017.

Autor: Forum za etničke odnose
Preuzmi REZIME

Opis:
REZIME PRVOG IZVEŠTAJA O MONITORINGU UNUTRAŠNJEG DIJALOGA O KOSOVU
(24. jul – 31. oktobar 2017)