Tekući Projekti 2017-12-25T14:27:40+00:00

Manjinska politika u srbiji – u korak sa integracijom

By | 14. 12. 2017.|Categories: Etničke manjine, Tekući Projekti|

Forum za etničke odnose u saradnji sa ambasadom Velike Britanije i ambasadom Holandije i uz podršku kancelarije Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a, sproveo je projekat “Manjinske politike u Srbiji - unapređenje integracije” (Minority Policy in Serbia – Fostering [...]

Kancelarija HCNM

By | 14. 05. 2015.|Categories: Tekući Projekti|

Preporuke Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a na srpskom jeziku. Ljubljanske smernice - Preporuke Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a Preporuke iz Bolzana/Bozena o nacionalnim manjinama u međudržavnim odnosima