Print  |  Share

Aktuelnosti

03.12.2002 |
Tekst Teza za Ustavni zakon Republike Srbije o slobodama i pravima manjinskih zajednica i njihovih pripadnika

Beograd, 03. decembar 2002.   Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) ...