Print  |  Share

Tim

27.05.2015 | koordinator
Nenad Đurđević

Nenad Đurđević je rođen u Beogradu 1972. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu ...

26.05.2015 | programska saradnica
Ksenija Marković

Ksenija Marković je rođena u Zemunu 01.04.1986. godine. Diplomirala i masterirala 2013. godine na ...

25.05.2015 |
Marija Krstić

Marija Krstić je diplomirala 2011. godine na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u ...