Print  |  Share

Biblioteka

Zakoni

image
Ustav Republike Srbije
Preuzmi dokument
image
Zakon o crkvama i verskim zajednicama
Preuzmi dokument
image
Zakon o državnoj upravi
Preuzmi dokument
image
Zakon o finansiranju političkih aktivnosti
Preuzmi dokument
image
Zakon o kulturi
Preuzmi dokument
image
Zakon o lokalnim izborima
Preuzmi dokument
image
Zakon o matičnim knjigama
Preuzmi dokument
image
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
Preuzmi dokument
image
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
Preuzmi dokument
image
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Preuzmi dokument
image
Zakon o ravnopravnosti polova
Preuzmi dokument
image
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
Preuzmi dokument
image
Zakon o službenoj upotrebi jezika
Preuzmi dokument
image
Zakon o socijalnoj zaštiti
Preuzmi dokument
image
Zakon o socijalnom stanovanju
Preuzmi dokument
image
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
Preuzmi dokument
image
Zakon o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine
Preuzmi dokument
image
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Preuzmi dokument
image
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina
Preuzmi dokument