Print  |  Share

Biblioteka

Konvencije

image
Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
Preuzmi dokument
image
Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka
Preuzmi dokument
image
Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
Preuzmi dokument
image
Konvencija o pravima deteta
Preuzmi dokument
image
Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena
Preuzmi dokument
image
Fakultativni protokol uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena
Preuzmi dokument
image
Treći periodični izveštaj Republike Srbije dostavljen Generalnom sekretaru Saveta Evrope (decembar 2012. godine)
Preuzmi dokument
image
SAVETODAVNI KOMITET OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA (SRB)
Preuzmi dokument
image
KOMENTARI REPUBLIKE SRBIJE O TREĆEM MIŠLJENJU SAVETODAVNOG KOMITETA O SPROVOĐENJU OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI
Preuzmi dokument
image
SAVETODAVNI KOMITET OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA (ENG)
Preuzmi dokument