Print  |  Share

Tekući projekti

date 31.05.2015

Kancelarija HCNM

Preporuke Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a na srpskom jeziku.

Ljubljanske smernice - Preporuke Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a

Preporuke iz Bolzana/Bozena o nacionalnim manjinama u međudržavnim odnosima