Početna 2020-12-10T08:19:21+00:00

Eva Vukašinović – Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta "Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike", koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/eva-vukasinovic-zakon-o-nacionalnim-savetima-nacionalnih-manjina/

Prof. dr Nevena Petrušić – Antidiskriminaciona politika-ključna poluga integrativne manjinske politike

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta "Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike", koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/dr-nevena-petrusic-antidiskriminaciona-politika-kljucna-poluga-integrativne-manjinske-politike/

Prof. dr Stevan Lilić – „Ustavni okvir za zaštitu i unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina u kontekstu Mišljenja Venecijanske komisije o Ustavu Srbije iz 2007. godine“

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta "Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike", koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/prof-dr-stevan-lilic-ustavni-okvir-za-zastitu-i-unapredjenje-prava-pripadnika-nacionalnih-manjina-u-kontekstu-misljenja-venecijanske-komisije-o-ustavu-srbije-iz-2007-godine/

Eva Vukašinović – Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta "Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike", koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/eva-vukasinovic-zakon-o-zastiti-prava-i-sloboda-nacionalnih-manjina/

Dr Dušan Janjić – Unapređenje ustavnog okvira za zaštitu prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/dr-dusan-janjic-unapredjenje-ustavnog-okvira-za-zastitu-prava-nacionalnih-manjina-u-republici-srbiji/

Prof. dr Duško Radosavljević : „Ustavni okvir za zaštitu i unapređenje prava pripadnika nacinalnih zajednica: Šta sa nacionalnim savetima?“

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/prof-dr-dusko-radosavljevic-ustavni-okvir-za-zastitu-i-unapredjenje-prava-pripadnika-nacionalnih-zajednica-sta-sa-nacionalnim-savetima/