Početna 2018-03-08T10:44:52+00:00

Robert Sepi – Komentar autorskog teksta Eve Vukašinović o Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma

25. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta „Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/robert-sepi-komentar-autorskog-teksta-eve-vukasinovic-o-zakonu-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisma/

Robert Sepi- Komentar autorskog teksta Eve Vukašinović o Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

25. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta „Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/robert-sepi-komentar-autorskog-teksta-eve-vukasinovic-o-zakonu-o-nacionalnim-savetima-nacionalnih-manjina/

Eva Vukašinović – Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta "Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike", koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/eva-vukasinovic-zakon-o-nacionalnim-savetima-nacionalnih-manjina/

Prof. dr Nevena Petrušić – Antidiskriminaciona politika-ključna poluga integrativne manjinske politike

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta "Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike", koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/dr-nevena-petrusic-antidiskriminaciona-politika-kljucna-poluga-integrativne-manjinske-politike/