Početna 2018-03-08T10:44:52+00:00

Dr Dušan Janjić – Unapređenje ustavnog okvira za zaštitu prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/dr-dusan-janjic-unapredjenje-ustavnog-okvira-za-zastitu-prava-nacionalnih-manjina-u-republici-srbiji/

Prof. dr Duško Radosavljević : „Ustavni okvir za zaštitu i unapređenje prava pripadnika nacinalnih zajednica: Šta sa nacionalnim savetima?“

22. 04. 2019.|Categories: Vesti|

Tekst je nastao u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija. https://www.minoritynews.rs/prof-dr-dusko-radosavljevic-ustavni-okvir-za-zastitu-i-unapredjenje-prava-pripadnika-nacionalnih-zajednica-sta-sa-nacionalnim-savetima/

Održan okrugli sto na temu „Stanje i perspektive integrativne manjinske politike“

28. 03. 2019.|Categories: Okrugli stolovi, Vesti|

Forum za etničke odnose, u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike", koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, organizovao je okrugli sto povodom završetka projektnih aktivnosti, na temu [...]