Multimedija 2018-03-16T10:58:20+00:00

Predstavljanje principa politika integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji – II deo

31. 03. 2015.|Categories: multimedija|

Forum za etničke odnose započeo je rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina u Republici Srbiji sa motivom da javnosti i Vladi Republike Srbije predloži politike za stvaranje okvira koji će obezbediti viši stepen integracije manjina, kao i efikasnije ostvarivanje [...]

Predstavljanje principa politika integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji-

30. 03. 2015.|Categories: multimedija|

Forum za etničke odnose započeo je rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina u Republici Srbiji sa motivom da javnosti i Vladi Republike Srbije predloži politike za stvaranje okvira koji će obezbediti viši stepen integracije manjina, kao i efikasnije ostvarivanje [...]