2018-02-22T20:10:38+00:00 18. 07. 2017.|

Forum za etničke odnose

Manjinska politika – Podsticanje integracije u Srbiju

Analiza dometa i prepreka u ostvarivanju Akcionog plana Vlade Republike Srbije o ostvarivanju prava nacionalnih manjina

Preuzmi dokument

2018-02-22T20:09:25+00:00 18. 06. 2017.|

Forum za etničke odnose

MAPIRANJE SANDŽAKA

SANDŽAK U REGIONALNOM KONTEKSTU: MAPIRANJE UTICAJA I PREDLAGANJE REŠENJA ZA POBOLJŠANJE DRUŠTVENO – POLITIČKOG RAZVOJA U SANDŽAKU

Preuzmi dokument

2018-02-22T20:08:13+00:00 18. 06. 2017.|

Forum za etničke odnose

MAPIRANJE SANDŽAKA

SANDŽAK U REGIONALNOM KONTEKSTU: MAPIRANJE UTICAJA I PREDLAGANJE REŠENJA ZA POBOLJŠANJE DRUŠTVENO – POLITIČKOG RAZVOJA U SANDŽAKU

Preuzmi dokument

2018-02-22T20:04:48+00:00 18. 03. 2017.|

Forum za etničke odnose

NACIONALNE MANJINE U ODNOSIMA SRBIJE SA SUSEDIMA

Status nacionalnih manjina u Srbiji i pregovaranje sa EU: Uloga susednih zemalja

Preuzmi dokument

1 27 28 29 30