Print  |  Share

image
date 02.02.2017

Unapređenje organizacije Foruma za etničke odnose

Na osnovu odluka o izmenama i dopunama Statuta Foruma kao i odluka o imenovanjima donetih na Skupštini Foruma, od 28 novembra 2016 godine, i Upravnog odbora, od 2 februara 2017, usvojene su izmene u organizaciji Foruma i nadležnostima Upravnog odbora.

U skladu sa ovim promenama, 2.februara 2017 godine, izvršena je primopredaja ovlašćenja zakonska zastupnika Foruma između Nenada Đurđević, koordinatora Foruma i dr. DušanaJanjić, predsednika upravnog odbora Fororuma.

Za izvršnog direktora Foruma imenovana je Mila Tolstoj.