Print  |  Share

image
date 24.02.2017

Predstavnici Foruma za etničke odnose prisustvovali sastanku povodom predstavljanja Drugog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za III i IV kvartal 2016. godine

U petak 24. februara u Palati Srbije održan je sastanak povodom predstavljanja Drugog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za III i IV kvartal 2016. godine. Sastanku je prisustvovao i direktor Foruma za etničke odnose Dr Dušan Janjić.

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović otvorila je sastanak i istakla da se redovno prati sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Ona je ocenila da se stvara jasna slika o sprovođenju aktivnosti svakog pojedinačnog nosioca i njegov doprinos u realizaciji aktivnosti. Na sastanku se takođe mogao čuti i podatak da je 67% dospelih aktivnosti za ovaj izveštajni period realizovano ili se uspešno realizuje.

Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana preveden na 11 jezika nacionalnih manjina, a kancelarija za ljudska i manjinska prava Prvi izveštaj prevodi i na engleski jezik.