Print  |  Share

Savet EU

image
European Charter of Local Self-Government
Preuzmi dokument
image
Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka
Preuzmi dokument
image
Evropska konvencija o vršenju dečijih prava
Preuzmi dokument
image
Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima
Preuzmi dokument
image
Izmenjena Evropska socijalna povelja
Preuzmi dokument
image
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa izmenama predviđenim protokolima 11 i 14
Preuzmi dokument
image
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Preuzmi dokument