Print  |  Share

Medjunarodni paktovi

image
Drugi Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne
Preuzmi dokument
image
Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Preuzmi dokument
image
Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Preuzmi dokument
image
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Preuzmi dokument