Načela medicinske etike koja se odnose na ulogu zdravstvenog osoblja, naročito lekara, u zaštiti zatvorenika i lica u pritvoru od mučenja

2018-02-22T20:26:29+00:00 08. 01. 2018.|
Autor: Forum za etničke odnose