Robert Sepi- Komentar autorskog teksta Eve Vukašinović o Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Tekst je nastao u okviru projekta „Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija.

2019-04-25T09:58:49+00:00 25. 04. 2019.|Vesti|

Lemja Đema – Pasivizacija adresa jedan od problema u opštini Medveđa

Intervju – Lemja Đema

Tekst je nastao u okviru projekta „Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija.

2019-04-24T09:10:15+00:00 22. 04. 2019.|Vesti|

Prof. dr Nevena Petrušić – Antidiskriminaciona politika-ključna poluga integrativne manjinske politike

Tekst je nastao u okviru projekta „Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija.

2019-04-25T11:18:49+00:00 22. 04. 2019.|Vesti|

Prof. dr Stevan Lilić – „Ustavni okvir za zaštitu i unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina u kontekstu Mišljenja Venecijanske komisije o Ustavu Srbije iz 2007. godine“

Tekst je nastao u okviru projekta „Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija.

2019-04-25T11:19:42+00:00 22. 04. 2019.|Vesti|

Prof. dr Dejan Guzina – Nacionalne manjine u Srbiji: Između segregacije i delimične integracije

Intervju – Prof. dr Dejan Guzina

Tekst je nastao u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji je Forum za etničke odnose sproveo u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija.

2019-04-22T19:50:23+00:00 22. 04. 2019.|Vesti|
1 2 3 4 25